Patnáctý březen

je den významný pro (nejen) evropské dějiny. Letos uplyne 2050 let od události, která spoluurčovala běh dějin celé naší civilizace. Nepředpokládám, že se o ní někdo někde zmíní nebo že ji připomene, proto to udělám sám.

(...) Když usedal, obklopili ho spiklenci pod záminkou úsluhy a hned k němu přistoupil Tillius Cimber, který převzal vůdčí úlohu, jako by o něco chtěl požádat. Když mu Caesar odmítal vyhovět a posuňkem ho odkazoval na jinou dobu, strhl mu z obou ramen togu. Na Caesarovo zvolání: "Nedůstojného násilí se dopouštíš!", jeden z obou Casků, stojící za ním, jej bodl dýkou něco níže pod klíční kost. Caesar uchopil Caska za paži, probodl ji kovovým psacím rydlem, pokusil se vyskočit, ale nová rána mu v tom zabránila. Jakmile zpozoroval, že je ze všech stran obklopen tasenými dýkami, zahalil si hlavu tógou a zároveň levicí stáhl lem a dolní záhyby tógy až přes chodidla, aby až padne, byl slušně přikrytý. A tak byl proklán třiadvaceti bodnými ranami. Nepronesl jediného slova, toliko po prvním úderu zaúpěl; ačkoli někteří vykládali, že útočícímu naň Marku Brutovi řekl řecky: "I ty, synu?" Spiklenci se všichni rozutekli a mrtvý tam po nějakou dobu ležel, až tři podřadní otroci hodili ho na nosítka a odnesli ho domů, přičemž jedna paže mu visela k zemi přes postranici nosítek.

Z tolika ran, jak usoudil lékař Antistius, nebyla žádná shledána smrtelnou s výjimkou druhé, kterou dostal do prsou.

C. Suetonius Tranquillus: Životopisy císařů, kniha prvá

Dne 15.03.2006

Twittni

Přidej do: asdf.sk StumbleUpon Toolbar Stumble It!

Komentáře