Máslo na hlavě iProtestu

Agenti protistrany: Nazdar!

Pravidelní čtenáři vědí, že k iniciativě / petici / hnutí, známému jako iProtest (dále jen iP), mám spoustu výhrad. Pravidelní čtenáři vědí, že jsem za to často byl veřejně pranýřován, nejčastěji tím, že "kdo nic nedělá nic nezkazí" a že je to pro mne jistě velmi pohodlné, jen kritizovat ty, co se aspoň o něco snaží. Přiznám se, že mi byly pohnutky iP cizí jako máloco, ale to, co nazývali "prací" a "snahou", jsem považoval za naprosto zmatečné a nekoncepční těkání v hurárevolučním stylu, takže jsem kritizoval opravdu s chutí. Jak známo: Než dělat práci blbě, tak to ji radši nedělat vůbec. Což je přesně to přísloví, kterého se měli ti rozumní v iP držet. Bohužel, nedrželi, takže se z iP stal velice rychle spolek zuřivých zastuzelých revolucionářů. Stačí si přečíst diskusi, obzvlášť pak zvířecí trio Hluchý pes, Petr Had a Krtek...

Své věcné výhrady jsem shrnul ve svém článku. Rozebíral jsem text petice, kde se iP odvolává na Zákon o ČRo a tvrdí, že dle jejich názoru neodpovídá vysílání RŽ ustanovení paragrafu 2 tohoto zákona. Toto tvrzení jsem konfrontoval s textem zákona a prokázal jeho mylnost. Zároveň jsem upozornil na další nedostatky v "práci" iProtestu. Následný vývoj, kdy jsem byl jedním z radikálních představitelů iP označen za, řekněme, méně bystrého a denunciován prohlášením, že si pletu zákon a kodex, mě přesvědčil už naplno o tom, že rozumná diskuse s aktivisty není možná. Přestal jsem se veřejně (a věcně) vyjadřovat, pouze jsem si četl diskuse na stránkách iP. Začal v nich převažovat radikalismus, frontová bojová terminologie, projevoval se groupthink a některé výlevy těch nejradikálnějších připomínaly Rudé právo neblahé paměti. Tedy klasické příznaky skupiny, která se začíná radikalizovat, unikat realitě a uzavírat se ve vlastním bojovém vidění světa.

Vývoj v posledních dnech mne vedl k tomu, že jsem se rozhodl formulovat opět své výhrady k "hnutí známému jako iProtest" a poukázat na některé nesrovnalosti. Myslím, že ten, kdo chce využít zákonných prostředků, by měl sám zákon ctít. Myslím si, že ten, kdo chce veřejně kritizovat, by měl být důvěryhodný, a k důvěryhodnosti patří jak transparentnost, tak dodržování požadavků, které zákon formuluje – situace ani doba rozhodně není taková, že by morálně ospravedlňovala nezákonné či přímo protizákonné kroky (srovnávání situace s rokem 1989 apod. je naprosto mimo realitu, přesto jsem ho na stránkách iP v diskusi několikrát viděl). A v neposlední řadě zastávám názor, že ten, kdo veřejně dělá "strážce morálky" a monitoruje někoho jiného, by měl počítat s tím, že bude monitorován sám...

Možná vás to překvapí, ale "iProtest" není nic. Právně neexistuje. Jeden z představitelů iP (R.K.) říká doslova: "Kazdy jedna svym jmenem.". Jde tedy o skupinu fyzických osob, kde každý jedná svým jménem, ale přitom zároveň jednají za jakousi iniciativu "Nechceme přeladit" ("Samozrejme, kdyz nekde zadame o audienci, predstavujeme se zpusobem: "Ja jsem XY z iniciativy Nechceme preladit", aby si nas dotycny mohl okamzite zaradit. Nevidim v tom zadne zneuzivani niceho." – tamtéž).

Není jasný statut petice, okolo které se iP točí a pod niž sbírá podpisy. Na stránce "O nás" je napsáno: "Podle petičního zákona (85/1990 Sb., zákon o právu petičním) je ovšem nezbytné petici doprovodit určitými formalitami, na kterých nyní pracujeme." Formality jsou, podle zákona, jasné: Petici podává fyzická osoba nebo petiční výbor ke státnímu orgánu. Petice musí být písemná a musí v ní být uvedeno jméno a bydliště toho, kdo ji podává, popř. jména a bydliště členů petičního výboru, pokud petici podává výbor. V takovém případě však je určen jeden člověk, se kterým instituce komunikuje.

V textu petice není napsáno, komu je adresována. Z fotografií vytištěného textu nelze usuzovat, co je pod titulním listem, ale budu předpokládat, že dál jsou již jen jména petentů. Pokud je tomu tak, pak petici chybí jedna podstatná náležitost – viz zákon 85/1990 Sb. o právu petičním, § 5, odstavec 1. Konkrétně u žádného ze členů výboru není uvedeno bydliště. Podpis "Za iniciativu" je sice hezký, ale petici podává občan nebo petiční výbor, nikoli "iniciativa". Jinými slovy: Takzvaná "Petice iProtestu" nesplňuje náležitosti, které předepisuje zákon. (Podle vlastních informací na nich v iP pracovali, pravděpodobně to ale nestihli.) To, co představitelé iP odevzdali, není tedy petice ve smyslu zákona, je to maximálně nějaké "provolání" skupiny občanů, které však nesplňuje zákonné nároky, takže nemá ani zákonná práva svědčící řádné petici (např. neukládá oslovené instituci povinnost odpovědět).

Podle diskusí na stránkách iProtestu a podle prohlášení, které vydávají různí představitelé iP na webových stránkách, se zdá, že nejednoznačnost celého iProtestu nejen že není nežádoucí, ale dokonce jako by s ní bylo do jisté míry počítáno. Někteří radikální diskutující si dokonce pochvalují "anarchistický ráz" sdružení. Takové hlasy posouvají celý iP od "občanské iniciativy" k radikální pololegální bojůvce, která sleduje vlastní cíle a pokřikuje přitom na ostatní, aby dodržovali zákony, i když sama se jimi necítí být vázána.

Ze stránek iProtestu tak například nelze zjistit, kdo "za iProtest" vystupuje a kdo ne. Pod textem petice je uvedeno pět jmen: Petrus, Gombos, Holcman, H. Kopecká, J. Kopecká. Na téže stránce je fotografie vytištěné "petice" s šesti jmény: Gombos, Kučera, Kopecká, Kopecká, Holcman, Tothová. Momentálně jsou pod prohlášením na titulní stránce iProtestu uvedena jména Kratochvíl, Holcman, H. Kopecká, J. Kopecká. Pod tiskovou zprávou jsou podepsáni Kučera, J. a H. Kopecké, Holcman, Tothová – ale není tam Kratochvíl. Ve videorozhovoru reprezentovali iProtest Kopecká s Krausem. Zkrátka to celé působí jako ryzí amatérština, za kterou vystupuje ten (či ta), kdo má zrovna v ruce klávesnici a kdo přišel na schůzku. V rámci webu iP jsou na každé stránce uvedeni jiní lidé, právě podle toho jak "přicházeli" a "odcházeli" zrovna ve chvíli, kdy ta která stránka vznikla. Důvěryhodné asi jako hospodská sešlost.

Není jasné, zda "představitelé iProtestu" (a kteří to vlastně jsou?) mluví za sebe nebo za signatáře petice. Malá ukázka: R.K., který je pod peticí (tištěnou) podepsán a jménem iProtestu rozesílal tiskovou zprávu, tudíž ho lze považovat za jednoho z "představitelů iP", tvrdí: "Staci si precist nami vydavane oficialni tiskove zpravy. Pod vsemi jsou podepsani konkretni lide, kteri tuto zpravu odsouhlasili. Nikde neni ani zminka, ze hovorime jmenem kohokoliv jineho." – pan R.K. pravděpodobně zapomněl, že v těch jím zmiňovaných tiskových zprávách je jasně psáno např.: "Za iniciativu NECHCEME PŘELADIT, NEMÁME KAM: Roman Kučera, Martin Holcman, Jana Kopecká, Hana Kopecká, Irena Tothová". Z formulace je jasné, že těchto pět lidí hovoří za jakousi "iniciativu" – a tedy za další lidi. Na tuto výhradu odpovídá R.K. jakýmsi prapodivným tvrzením: "Za" neni "jmenem", "iniciativa" neni "petice". – Pokud "iniciativa" není "petice", tak co tedy je? A co je pak petice? Je iniciativa těch šest (či kolik) lidí, co se podepisují stále dokola pod různá tisková prohlášení a výzvy? Jsou to snad i diskutující ze stránek iP?

Doména iprotest.cz má od svého založení před dvěma měsíci již třetího vlastníka. Nic a nikdo nezakazuje převod domén. Jen mi to přišlo kuriozní.

Jsem velmi rozladěn z toho, s jakou reakcí skalních aktivistů se setkal mail Petra Staníčka – Pixyho, který si přál, aby jeho podpis nebyl spojován s dalšími aktivitami iProtestu nad rámec účelu, za nímž jej poskytl (tj. pod petici). Když ponechám stranou výlevy sympatizantů a snahu komentujících "vypořádat se s problémem tím, že jej prohlásí za provokaci protistrany, zlehčí jeho význam a denunciují jeho iniciátora", tak mě velmi zaráží reakce jednoho z představitelů iProtestu, který se podepisuje v diskusi jako R.K. Myslím si, že představitel hnutí, které se opírá V PRVÉ ŘADĚ o své signatáře a svou sílu a legitimitu čerpá právě z jejich množství, by se neměl vyjadřovat tak, jak to předvedl R.K. (od arogantního "sdelte prosim sve cislo, at to muzeme najit a smazat. Ja osobne s tim ztracet cas nechci..." až k fabulacím o motivaci k podpisu). Taková arogance ("nechci s vámi ztrácet čas") je obzvlášť pikantní u představitele iniciativy, která sama vyčítá aroganci jiným. Osobně se domnívám, že na místě byla reakce slušná a věcná; takto se bohužel představitel iProtestu zařadil do jedné linie s okolními "hurárevolucionáři" a radikály.

 

I když bych pominul tohle všechno (Šináglovec Hluchý Pes by to jistě nazval "celkem bezdůvodným okopáváním kotníků"), i když bych opominul naprostou netransparentnost u spolku, který po ostatních totéž požaduje ("Cílem mého příspěvku bylo zdůraznit, že principem rozhlasové stanice "veřejné služby" je transparence. (...) Stejná transparence – dle zákona! – je metodou vedení diskuse vedení ČRo s posluchači. Ostatně důkazem je i otevřený web ČRo, mimochodem."), jsou zde některé věci, které opominout nelze, a které onomu okopávání kotníků dávají důvod...

Součástí petice či podobné podpisové akce by mělo být uvedeno, kdy končí sběr podpisů, a pokud byla petice už předána, měla by se tato informace objevit. Z informací na stránkách iProtestu lze usoudit, že petice už předána byla. Proč tedy pokračuje sběr podpisů, za jakým účelem, z jakého titulu? Co nově příchozí vlastně podepisují? Podepisují petici, která již skončila? Stránky iP stále vyzývají: "PODEPIŠ!"

Bohužel, zde končí sranda a "huráaktivistický" přístup iP naráží na literu zákona. Konkrétně na zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

V §4 tohoto zákona je vymezen pojem "osobní údaj": "Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu" – jinými slovy to, co požaduje iP u "podepsání petice", tedy Jméno, Příjmení, Ulice a Obec, je takto dohromady jednoznačně osobním údajem, na který se vztahují ustanovení tohoto zákona, a se kterým musí být v souladu s tímto zákonem nakládáno.

Ve chvíli, kdy začal sběr osobních údajů na stránkách iprotest.cz (podpisy pod petici), stal se provozovatel webu či databáze podpisů správcem osobních údajů ve smyslu výše citovaného zákona.

Jakmile byla petice (která není peticí ve smyslu zákona, jak ukázáno výše, ale která je takto stále nazývána) vytištěna a předána, tak pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Viz §20 téhož zákona:

§ 20 Likvidace osobních údajů:

(1) Správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel je povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 21.

Pokud byla petice předána (a pominul tedy účel sběru osobních dat), a přesto kdosi stále schraňuje tyto informace (stav k 10.3.2008; 12 hodin), porušil tak ustanovení tohoto paragrafu a dopustil se tak přestupku.

§ 44 Přestupky:

(2) Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím, že při zpracování osobních údajů:
a) nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování [§ 5 odst. 1 písm. a) a b)] nebo stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona,
(...)
d) uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování [§ 5 odst. 1 písm. e)],

Osobní údaje jsou uchovávány zcela zjevně po dobu delší než je nezbytná k účelu zpracování (tj. petice). S největší pravděpodobností se provozovatel dopouští i přestupku proti ustanovení v písm. a) citovaného odstavce, a to tím, že vyzývá k podpisu petice, která ovšem nemá náležitosti petice, a tím uvádí signatáře v omyl ohledně účelu zpracování jejich osobních údajů. Navíc pokračuje ve sběru podpisů pod již uzavřenou petici – zde není účel zpracování osobních údajů zřejmý už vůbec. Za tyto přestupky stanovuje odstavec 5 jmenovaného paragrafu pokutu do výše 1 000 000 Kč.

Tentýž zákon pak určuje povinnosti správce, a to konkrétně v paragrafu 5:

§ 5
(1) Správce je povinen
a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány,
(...)
e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro
účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. Při použití pro tyto účely je třeba dbát práva na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů a osobní údaje anonymizovat, jakmile je to možné,
f) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas,
g) shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti,
h) nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.

(4) Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování.
---

Zde provozovatel porušuje, dle mého názoru, ustanovení písm. a) (účel zpracovávání osobních údajů je nejednoznačný, je udán nepravdivě a po předání "petice" je navíc zcela neznámý), písmene e) (účel pominul; vědecké, statistické ani archivní účely další přechovávání osobních údajů rozhodně nemá), písm. f) a g) (v tuto chvíli pokračuje sběr osobních údajů, aniž by byl znám účel shromažďování).

Porušováno je rovněž ustanovení odstavce 4 citovaného paragrafu, protože nikde není jednoznačně uvedeno, kdo je správcem těchto dat a na jaké období dává subjekt souhlas. To, že správce není uveden, neznamená, že by byl ÚOOÚ bezmocný. I když "iniciativa iProtest" právně neexistuje, přesto za ni mluví a jejím jménem veřejně jednají konkrétní osoby... Každý z lidí, který se v iProtestu angažuje, se tak vystavuje riziku, že na něho bude podán podnět pro neoprávněné nakládání s osobními údaji.

Psal jsem to už ve svém předchozím článku o iP: iProtestu by nejvíc prospěly služby právníka. Víc než medvědí služby aktivistů-revolucionářů typu R.K., Hluchého Psa či Krtka...

Je pikantní, že "porušováním zákona" se ohání "sdružení", které samo zákon porušuje. Dodržování pravidel žádají ti, kteří je sami nedodržují. Proti aroganci vystupují arogantní (nejen výše zmiňované, ale např. i toto: "o dilcich rozhodnutich rokujeme ve skupine, zcela podle jednoducheho pravidla "vic hlav vic vi". A jelikoz z vas "obycejnych ctenaru" nezazniva zadny vetsinovy nazor, jake cesty k dosazeni cile volit, spolehame na nas vlastni rozum. (...) zadna jednoznacna vetsina se neformuje. Nemuzeme vsak cekat, nez se tisice lidi na necem dohodnou, dokonce ani nez se k necemu vyjadri. Bereme to tak, ze vetsina signataru proste spoleha na to, ze to "nejak zvladneme"."). Transparentnost požaduje netransparentní parta lidí. Za pilíř občanské společnosti se považuje sdružení, které de iure neexistuje.

Celý iProtest dnes není nic víc, než uřvaná anarchistická bojůvka, která převzala sílu podpisů petice-nepetice a teď bez mandátu jedná a vyhrožuje a snaží se, omámená pocitem vlastní důležitosti, vyhrát bitvu ve válce, která se nekoná.

Předpokládám, že můj článek je zcela mimo obzory pozornosti aktivistů kolem iProtestu. Pokud se k nim přesto nějakým řízením osudu dostane, bude pravděpodobně ohodnocen jako "primitivní provokace protistrany" a "snaha vrazit klín do jednotných řad iProtestu" (autorem citovaných hovadných formulací je Hluchý Pes), s nimiž se iProtest nesmí zaobírat a zbytečně tak ztrácet čas, protože NIC NA TOMTO SVĚTĚ MĚ NEODRADÍ OD TOHO, ABYCH NÁŠ BOJ NEHNAL DÁL A TO VŠEMI DOSTUPNÝMI PROSTŘEDKY. OD TOHO MNE NEODRADÍ OKOPÁVAČI KOTNÍKŮ A MORALISTÉ VŠEHO DRUHU! (Opět Hluchý Pes. Pravděpodobně myslí ve verzálkách.)

Klasickou ukázkou přístupu aktivistů iProtestu je třeba toto: "Zástupci Iprotestu, nenechte se zvyklat. Nemá význam psát polemiky. Každý má právo na názor. Nesouhlasí-li někdo s postupem iniciativy, neodpovídejte, nechte jeho názor vyšumět. Zbytečně se vysilujete. Cíl byl daný. FAKTA jsou FAKTA a jsou na straně Iprotestu." – opravdu nemá smysl psát polemiky. Jediné, co smysl má, je odkázat iP zákonnými prostředky do mezí, které mu přísluší.

Faktem, který je na straně iP, je taky to, že iProtest huláká a ukazuje prstem na ty, co dle jeho názoru nedodržují zákon či se nechovají dostatečně "na úrovni" – a sám má přitom másla na hlavě víc než dost. Inu, selektivní vidění světa k revolucionářským partám patří.

Rozloučím se stylově, po Březinovsku...

Agenti protistrany: Nazdar!

Dne 10.03.2008

Twittni

Přidej do: asdf.sk StumbleUpon Toolbar Stumble It!

Komentáře

[1] (Lokutus - WWW) 10.03.2008, 12:51:05 [X] [D]
Hele, abys jednou nedopadl jako T. S. Garp. :-D
Fanatici jsou nebezpeční...

[2] (rony [openID] - Mail - WWW) 10.03.2008, 14:46:25 [X] [D]
hovoris na nich cudzou recou a vies, co povedal Nacek ked pocul v radiu premiera pouzit slovo zo slovniku cudzich slov? Spytal sa: Co hovori? Nadava nam? :-)

[3] (cu ) 10.03.2008, 15:48:35 [X] [D]
Přečet jsem to tady, podíval se na odkazovanou diskuzi iProtestu a dospěl k názoru, že ten polosbalený kufr ve skříni je již čas zavřít a poponést ke dveřím. Pro jistotu, co kdyby...
Zmrdi, socani a bolševici jsou už všude.

[4] (Pavel D. ) 10.03.2008, 16:07:16 [X] [D]
Díval jsem se na tu odkazovanou diskusi. To co odpověděli Petru Staníčkovi se vcelku dalo očekávat. Nicméně, někde dole napsal komentář David Grundl, ale ty odpovědi mě opravdu vzali dech. To je fakt síla.

[5] (Martiner ) 10.03.2008, 16:08:58 [X] [D]
A z čeho Arture dovozujete, že osobní údaje v petici jsou pod ochranou zákona 101/2000?

[6] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 10.03.2008, 16:18:22 [X] [D]
[5] Dovozuju to z textu onoho zákona.

§ 3 Působnost zákona
(1) Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby.
(2) Tento zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky.
(3) Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu.
(4) Tento zákon se nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány.

[7] (Martiner ) 10.03.2008, 16:24:10 [X] [D]
[6] Ajaj, takže díky svému adresáři kontaktů ve služebním mobilu jsem správce osobních údajů? A sakra, to jsem asi ve stejným průseru jako ti petičníci!
Ale vážně: právní laici by se neměli pokoušet o právní výklady.

[8] (Filip Rožánek - Mail - WWW) 10.03.2008, 16:35:53 [X] [D]
[7] Čtěte znovu a lépe. Přečtěte si zejména odst. (3). Až obsah svého telefonního seznamu dáte veřejně na net, pak je čas se ptát - a co úřad, má si kde hrát?

[9] (Petr Staníček - Mail ) 10.03.2008, 16:42:55 [X] [D]
[4] Četl VŠECHNY komentáře Davida Grudla a ironii přesto neodhalil? Saprlot!

[10] (Martiner ) 10.03.2008, 16:44:35 [X] [D]
[7] Možná jsem to neformuloval úplně jasně, ale tím "služebním telefonem" jsem chtěl říct, že to dělá právnická osoba a nedělá to výlučně pro svou osobní potřebu. Pokud se tedy bavíme o §3 odstavci 3 toho zákona.
Ale řeč je o petici, ne o mém mobilu, to byla jen jakási nápověda. Snad jsem to s tou analogií nepřehnal.

[11] (Petr Staníček - Mail ) 10.03.2008, 16:51:50 [X] [D]
[7] Až takového sebemrskačství se dopuštět nemusíte, klidně si sem tam nějaký ten laický právní výklad dejte. Dokud to neprodáváte jiným coby odbornou expertizu, neškodí to. (Ovšem předpokládám, že jste mluvil o sobě- z mnoha náznaků soudím, že o úrovni právnického vzdělání autora tohoto článku nic nevíte, není-liž pravda?)

[12] (Filip Rožánek - Mail - WWW) 10.03.2008, 16:53:04 [X] [D]
[10] Právnická osoba ta data určitě neshromažďuje. Té patří pouze ten přístroj. Ale ovládá ho a data shromažďuje osoba fyzická, které byl svěřen jako nástroj.

[13] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 10.03.2008, 16:54:47 [X] [D]
[10] Abych to nějak rozsekl: http://obcan.ecn.cz...&x=130356

Cituji:

Petice a ochrana osobních údajů
Vzhledem k tomu, že při výkonu práva petičního je zacházeno s osobními údaji (jméno a příjmení a adresa signatářů petice), je nutno v souvislosti s peticemi upozornit na vztah zákona o právu petičním a zákona č 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Organizátor petice je povinen shromažďovat a zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a uchovávat je pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Získané údaje nesmí předávat jiným osobám a subjektům než správnímu orgánu, jemuž je petice určena.

[14] (Pavel D. ) 10.03.2008, 17:05:40 [X] [D]
[9] Nečetl všechny, četl pouze první tři, ve kterých D.G. navrhoval barevné označení příspěvků. Dále jsem se radši nepustil. Ironii v nich jsem neobjevil.

[15] (Martiner ) 10.03.2008, 17:22:18 [X] [D]
[11] Pochopitelně, že myslím hlavně sebe! Ale z mnoha náznaků soudím...
[12] No ano, už to vidím. Měl jsem si dát práci a vymyslet lepší příklad než mobil.
[13] Na rovinu, Arthure: jaké je to Vaše právnické vzdělání o které se opírá Petr Staníček? Protože to mi trošku nesedí tím, že argumentujete nepodepsaným článkem z Ekoněco serveru. To, že je něco napsaného na tom Internetě jak známo... http://ihned.cz..._d-o-dezinformaci :)

[16] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 10.03.2008, 17:32:21 [X] [D]
[15] Víte co, Martinere, otočme to: Z čeho dovozujete, že se na sběr informací na stránkách iProtestu nevztahuje zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů?

PS: Pod "Nepodepsaným článkem" je napsáno: "Za správnost textu odpovídá Petra Kolínská." Odkaz jsem použil proto, že mi přišel zpracovaný tak, že byste ho i vy mohl pochopit.

[17] (Johnny [openID] - Mail - WWW) 10.03.2008, 17:48:24 [X] [D]
Zajímavé, jak se diskuse vždycky věnují buď něčemu zcela jinému nebo tomu nejméně podstatnému z celého článku.
Nicméně pokud platí, že ti, co mlčí, souhlasí, je to známka toho, že Misantrop uhodil hlavičkou o hřebíček ;-)

[18] (Martiner ) 10.03.2008, 17:54:53 [X] [D]
[16] Jestli to správně chápu, tak právnické vzdělání nemáte, stejně jako já. Já ale na rozdíl od vás nehodlám dělat stejnou chybu.
Pokud mé upozornění na to, že nesprávně dovozujete něco co dovodit nejde, nehodláte brát... no, co se dá dělat. Zeptejte se svého právníka na přesné zdůvodnění nebo se můžu zeptat já toho svého, pokud budete mít zájem.

Ano, noticku pod článkem jsem přehlédl, ale (a teď pozor, teď bude ironie) jestli je autorem pí Kolínská, známý to právní odborník v osobnostních a petičních právech, tak to dost mění situaci.

P.S.: Chtěl bych vám ještě napsat něco na to "...i vy mohl pochopit" (btw jak se říká těmhle pokusům o dehonestaci oponenta např. v případě, že dochází argumenty?), ale bohužel mě vůbec nic nenapadá :(

[19] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 10.03.2008, 18:01:12 [X] [D]
[18] Z čeho usuzujete, Martinere, že jsem nekonzultoval s právníkem? Z toho, že se váš laický výklad liší? Nepřipadá vám to trochu málo na tak odvážné tvrzení? ;)

[20] (Martiner ) 10.03.2008, 18:19:42 [X] [D]
[19] A z čeho Athure usuzujete, že jde o můj laický výklad? (Z toho, že to neumím dát "přesné zdůvodnění"?)

Připomínám, že moje původní otázka byla "A z čeho Arture dovozujete, že osobní údaje v petici jsou pod ochranou zákona 101/2000?".

Pokud je odpověď "Tak ňák sem si přečet ten zákon, a mysim, že by to tak mohlo bejt", tak to napište a já toho nechám. Z vlastní zkušenosti vím, že splést se v právních věcech není nic neobvyklého. (Zlí jazykové doplní "Jako právě teď, ty debile!")
Nebo jestli to byl váš právník, jak snad naznačujete, tak to řekněte. Jinak mám dojem, že se začínáme motat v kruhu.

[21] (mirek82 - Mail ) 10.03.2008, 19:00:08 [X] [D]
Jako vystudovanému právníku, zabývajícím se ve své praxi mj. i ochranou osobnostních práv, mi dělá rovněž problémy pochopit, proč by se zákon na ochranu osobních údajů neměl na "petici" iProtestu vztahovat? :-)
Docela mě udivuje Vaše sebejistota, Martinere, jste-li právní laik a píšete-li do diskuze natvrdo, že Arthurův názor je mylný...
Těším se, až si ÚOOÚ smlsne ;-)

[22] (Martiner ) 10.03.2008, 19:15:32 [X] [D]
[21] Mě zas dělá problém pochopit, jak si někdo s jakoukoli školou, ve které se učí číst, může (natvrdo) přečíst něco, co jsem (natvrdo) nenapsal.
A. něco tvrdí, já si to nemyslím a tudíž se ptám, na základě čeho to tvrdí.

[23] (letinka ) 10.03.2008, 19:20:20 [X] [D]
[20] Hezký večer.:) Martimere ponechme prosím stranou otázku vzdělání jednotlivých diskutujících a zkusme se vrátit k věcné stránce. Ano, na petice se vztahují určitá pravidla o shromažďování a nakládání s osobními údaji. Pokud Vám chybí, že v zákoně není napsáno "tento zákon o ochraně osobních údajů se vztahuje i na petice", vězte prosím, že to vyplývá z ustanovení, která stanoví, co zákon upravuje. Ochranou osobních údajů navíc není povinen u petice jen ten, kdo údaje shromažďuje a zpracovává, ale dokonce i orgán, jemuž je petice určena. Toť obecné sdělení, které si můžete bez problémů ověřit u Úřadu pro ochranu osobních údajů.:)

[21] mirku82 mne to pro změnu neudivuje vůbec, nejsem sice právník, ale v advokacii pracuji více než 15 let. To, že někteří lidé vůbec nepřemýšlí nad obsahem jednotlivých ustanovení (viz Martimer) a jen proto, že nenašli v textu klíčové slovo např. "petice", učiní závěr, že zákon to neupravuje, je bohužel docela běžné.:( V praxi je z toho pak mnoho zbytečných smutků a komplikací, ale to jistě znáte.:(

[24] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 10.03.2008, 19:30:09 [X] [D]
[22] Tvrdím to na základě znění onoho zákona, tvrdím to na základě vlastních zkušeností s tímto zákonem, tvrdím to proto, že jsem se na jedné petici sám podílel, tvrdím to proto, že jsem nějaký čas pracoval na úřadě, který tento zákon až úzkostlivě dodržoval, takže jsem byl se zákonem 101/2000 Sb. konfrontován co týden, tvrdím to na základě veřejně dostupných informací a tvrdí to i můj právník. Ale je možné, že se všichni mýlíme. Jen mi připadá pravděpodobnější, že se mýlíte vy.

Proto se ptám ([16]), na základě čeho odvozujete vy svůj názor, na což jste ovšem neodpověděl. Zkusíte to ještě jednou, nebo zase skončíte s tvrzením, že "nehodlám brát vaše upozornění, že dovozuji něco, co dovodit nejde..." ?

[25] (Petr Staníček - Mail ) 10.03.2008, 19:36:43 [X] [D]
Martinere, na váš dotaz vám hned v [6] Arthur odpověděl, a to dokonce včetně citace příslušného paragrafu. Na což jste dokázal reagovat pouze zpochybnování jeho erudice - přičemž ta citace je zrovna velmi výstižná, pochopitelná i laikovi a poměrně bezpochybná. Úmyslně jsem se ptal, co víte o jeho právním vzdělání, protože to vypadalo, že děláte automatické závěry, aniž byste byť tušil, zda je úplný, či poučený laik, nebo zda má za sebou dvě fakulty a jedenáct let praxe. A váš dotaz v [15] to jen potvrzuje. Celé to vaše vystoupení je to přitom o to pikantnější, že se tu skutečně bavíme o textu podloženém odborným názorem zkušeného právníka... ;-)

Takže nebudeme chodit kolem horké kaše, všechny indicie tomu nasvědčují. Netrapte se už a přiznejte se. Že vy jste agent protistrany?

[26] (Liška - Mail - WWW) 10.03.2008, 20:06:59 [X] [D]
Jo, tenhle článek mi připadá užitečný!
Obávám se ale taky, že ti příznivci iProtestu, kteří se v něm jmenovitě najdou, se prostě neubrání tomu, vidět v článku poťouchlosti, výhradní kritiku, vysmívání osobně na jejich adresu.
Já to tam nevidím (ale v některých předchozích článcích ano; což ovšem může být každému kromě mě ukradeno, jistě).
Dotčení uvidí útoky, přehlédnou konstruktivní podněty a čas na ten článek věnovaný.
Přečetla jsem to teď, svůj názor (neúplný a narychlo) jsem napsala už předtím právě do té diskuse pod vyjádřením Pixyho, o které je řeč:
http://www.iprotest.cz...mment-3987

Jen bych dodala, že iProtestovci jsou si evidentně vědomi nutnosti přeměny své formy a ne že ne! - je to zřejmé z toho dotazu, který je připojen k Pixyho vyjádření.

[27] (Martiner ) 10.03.2008, 20:09:45 [X] [D]
[23] To "ponechme prosím stranou otázku vzdělání" patřilo doufám na Staníčka...
Původně jsem si nadával, že jsem se vůbec pouštěl do diskuze na internetu, ale musím uznat, že to bylo přínosné.
Od půlgramoty (umí psát, ale neumí číst) označujícího se za právníka jsem se dozvěděl, co jsem nenapsal, a od Vás Lentilko se teď dozvím, co jsem našel nebo nenašel v zákoně a co si myslím. (Budu muset ten poklop nosit zadělaný, takhle mi do té hlavy každý vidí.) BTW to "nejsem sice právník, ale v advokacii pracuji" mi připomnělo ten vtip s Dežem jak pracuje na ministerstvu :)

[24] Super, díky. Už jsem nedoufal, že se dočkám. Nedopověděl jsem Vám proto, že je fér, aby nejdřív odpověděl ten, kdo byl tázán první. Možná to už vyplynulo z toho, co jsem psal, ale pro úplnost ještě jednou: Váš názor nesdílím proto, že vím od někoho, jehož právním názorům důvěřuji, že ne každé sebrání osobních údajů spadá pod tento zákon (viz ten možná ne úplně povedený příklad s mobilem).

[28] (Martiner ) 10.03.2008, 20:18:20 [X] [D]
[25] Jestli mě něco trápí, tak snad to, že nejsa agent, za svou snahu ani nebudu odměněn :( Nemáš ňákej drobák, šéfe?
Pikantní to snad může být jen pro někoho, kdo ještě neviděl žádného právníka, který by se mýlil.
Zkopírovat kus zákona snad neznamená pochopit, ne? Předpokládám, že [23] platí i vice versa.

[29] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 10.03.2008, 20:19:30 [X] [D]
[27] To, že ne každé sebrání osobních údajů spadá pod jmenovaný zákon, je myslím všem jasné. Stále jste ale neodpověděl na otázku, na základě čeho se domníváte, že jde o tento případ.

Ale pokud se dál hodláte chovat jako hovado a urážet ostatní lidi v diskusi, tak se ani nenamáhejte...

[30] (Petr Staníček - Mail ) 10.03.2008, 20:42:16 [X] [D]
Joahá, on je to tenhle typ! Tak to pardon, že já si tady zbůhdarma plýtvám písmenkama...

[31] (letinka ) 10.03.2008, 20:49:15 [X] [D]
[27] Martinere samozřejmě máte pravdu - do hlavy Vám nevidím.:) Pochopte však prosím, že při internetových diskusích nezbývá než dovozovat z komentářů. A Vaše reakce [7] mi neumožnila vydedukovat, že jste četl a pochopil zákon. Nemluvě o tom, že sám uznáváte, že příklad s mobilem byl silně mimo. Z toho skutečně nebylo možné udělat závěr, že vůbec chápete, co si pod "ochranou osobních údajů" představit. Zlý záměr v tom ovšem nebyl.

Pokud jde o vtip, bohužel neznám. Jestli je dobrý a pan domácí dovolí, ráda si ho přečtu.:) Běžně nemám potřebu mluvit na netu o své práci ani o svém vzdělání. Jen se zdálo, že považujete právě tyto informace za nezbytně důležité. Proto jsem je napsala, abyste se nemusel ptát.:))

[32] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 10.03.2008, 20:50:34 [X] [D]
Diskuse s Martinerem ukončena, prosím vraťte se k tématu.

[33] (mirek82 ) 10.03.2008, 20:50:57 [X] [D]
[31] Mě to opravdu neuráží :-) Krásně ilustrujete Gausse, pane.

[34] (mirek82 ) 10.03.2008, 21:11:42 [X] [D]
Arthure, smazáním původního Martinerova postu 31 se krapet rozhodil můj odkaz na něj v mém komentáři 33. Tak mohu-li poprosit, mé remcání o tom, že z vrcholu Gaussovy křivky mají lidé vždy ten největší všeobecný rozhled, buď celé smaž (včetně tohoto přípodotku) nebo to prosímtě nějak přečísluj. :-) díky... letinku se mi urážet nechce (páč se z blogu známe, byť pod jinými nicky :-))

[35] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 10.03.2008, 21:21:13 [X] [D]
[34] Komentář [31] od Martinera byl naprosto offtopic, sice jakoby reagoval na [29], ale bohužel pouze na ten dodatek o urážení; o možných důvodech toho, proč by sběr podpisů pod petici nepodléhal zákonu 101/2000, v něm nebylo ani zmínky.

[36] (mirek82 ) 10.03.2008, 21:56:26 [X] [D]
Mám obavy, že ti Martiner odpověděl v [27]... Jeho známý právník mu zcela správně řekl, že ne každý sběr údajů spadá pod stodjedničku. Jakým hnutím mysli Martiner usoudil, že zrovna iProtest je tenhle případ, ví asi jen on... Inu, abych Martinera citoval "právní laici by se neměli pokoušet o právní výklady." :-) Ale dosti offtopicu s Martinerem, byť je toto "vlákno" rovněž poučné a vypovídající...

Nicméně, pokud Martiner přednese skutečně věcně podloženou tezi, proč by tato "antitachecí petice" nespadala pod 101, rád si je přečtu. In opositum, proč tam spadá je jasné snad nejen pologramotovi jako mě ale i všem, kdo si přečtou § 3 cit. zák.

[37] (Hekko [openID] - Mail - WWW) 11.03.2008, 00:23:25 [X] [D]
[35] Na co sis to killcmt2 psal, že jo ;)

[38] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 11.03.2008, 00:47:01 [X] [D]
[26] No, ehm... Děkuji. :) Ale k tomu konci - jsi si opravdu jista, že ten dotaz vyjadřuje mínění iProtestovců či dokonce touhu po změně formy?

[39] (Liška - Mail - WWW) 11.03.2008, 01:15:41 [X] [D]
[38]
To nevim. Chci věřit tomu, že se iProtest přemění, zmátoří a přestane mlčky pozorovat a povolovat na svých stránkách, jak někteří signatáři petice urážejí jiné, slušné. To přesně totiž nesnáším. Ale neznamená to, že já budu nadávat organizátorům iProtest, to mě ani nenapadne. Jen jsme je upozornila, co si myslím. Podle útočit nehodlám. Leda že by mě donutili...;-)

[40] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 11.03.2008, 01:49:59 [X] [D]
[39] Netřeba podlých útoků. Netřeba dokonce žádných útoků... Jen jsem vyjádřil, že mám určité pochybnosti nad tvou vírou. ;)

[41] (Liška - Mail - WWW) 11.03.2008, 09:37:04 [X] [D]
[40]
No jasně, vždyťjo! Přece když použiju slovo "útočit" tady, neznamená to, že se vztahuje zrovna na tebe, to je omyl.

[42] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 11.03.2008, 09:56:08 [X] [D]
[41] Já to tak ani nebral... Já hovořím o útocích na iP. Těch netřeba...

[43] (danaketh - Mail - WWW) 11.03.2008, 11:15:37 [X] [D]
Já to říkal od začátku že si huby rozbijou.

Já se Vám divím, že si tím necháte kazit den Arthure. Když má iProtest potřebu se pokoušet o revoluci, tak proč jim v tom bránit? Pár lidí má zjevně dost energie a volného času na vymýšlení nesmyslů, tak je nechme si hrát. Časem omrzí každá hračka, i ta nejzábavnější... :)

[44] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 11.03.2008, 12:02:39 [X] [D]
[43] Aktivistické spolky jsou mým hobby. Jimi si den nekazím, naopak... ;)

[45] (Petr Staníček - Mail ) 11.03.2008, 12:08:37 [X] [D]
[39] Bojím se, Liško, že můžeš věřit a doufat marně. On ten iProtest se totiž skládá v zásadě ze tří skupin lidí (lze-li o "složení" této abstraktní entity vůbec mluvit :) a těžko říct, která z nich může/dokáže něco dělat.

Jednak to jsou "otcové (a matky) zakladatelé" - těch několik lidí, co jsou podepsaní pod prohlášeními a chodí ke Kasíkovi a do médií. Bohužel mám pocit, že poté, co znechuceně odešel Johnny, zbývá tam rozumný a racionálně uvažující už jen Lubomír Gombos (který mi na ten můj mail odpověděl neuvěřitelně rozumně a vstřícně, až jsem si začal dělat marné naděje, že to s iP není zase až tak zlé) - jenže ten už je teď spíše v osamocené opozici vůči ostatním extrémisticky naladěným hurárevolucionářům (za všechny R.K.).

Pak tam je malá ale hlasitá, cca dvacetihlavá bojůvka exhibující anonymně na fóru a v komentářích, která na nic nemá vliv a jen hlasitě štěká, chřestí zbraněmi a opájí se falešným pocitem moci z iluze, že stojí v čele jakéhosi vysněné třináctitisícového davu. To je patologická skupina patologicky deformovaných osobností, které ani o ničem nerozhodují, ani do ničeho nezasahují, ale jsou nejvíc slyšet a vidět a tvoří mediální obraz celého iP. Část "revolucionářů" přitom patří do obou skupin (za všechny opět R.K.).

No a zbytek je mlčící většina, pár tisíc lidí, co se jim v lednu nelíbil RŽ a podepsali petici. Je otázkou, jestli s kroky a plány iProtestu souhlasí, nebo nesouhlasí, anebo o nich ani nevědí, protože to už přestali sledovat... Každopádně tihle lidé už nemají na nic absolutně žádný vliv - veškeré rozhodování padá a stojí výhradně na té první skupince, která ale pochopitelně nemá vůbec žádný zájem o nějaké "rozpouštění", "ukončování" a zakládání nějakých sdružení, protože tím přijdou o iluzi své "třináctitisícové masy", kterou se stále ohánějí a bez níž by nebyli nic. A vůbec nehraje roli to, že s nějakým oficializovaným občanským sdružením by patrně dosáhli lepších (a dlouhodobějších) výsledků, protože tady nejde o kvalitu RŽ, ale o pocit moci, o touhu prosadit svoje, vrátit RŽ do podoby před čtvrt rokem a nic jiného, byť stokrát lepšího, se nepřipouští a nepovažuje za "splnění požadavků".

Kontrolní otázka: byli by aktivisté iP spokojeni, kdyby se zítra Radiožurnál proměnil v nejlepší rozhlasovou stanici na světě - ovšem s tím, že ta změna byla tajně naplánovaná už tři roky dopředu a iProtest na ni měl nulový vliv?

[46] (rony [openID] - Mail - WWW) 11.03.2008, 13:31:28 [X] [D]
Martiner: priame otazky:

1. cize tvrdite, ze zoznamy signatarov peticie ani vas, co s nimi pracujete nijakym sposobom nezavazuje zakon o ochrane osobnych udajov?

mozne odpovede: ano/nie

2. tvrdite, ze tu citovany text tykajuci sa peticii sa nijakym sposobom nevztahuje na zoznamy signatarov peticie ani na vas, co s nimi pracujete?

mozne odpovede: ano/nie

Mozete sa pripadne po vybrani jednej z odpovedi rozpisat, samozrejme relevantna je ta jednoducha odpoved.

Podotazka, na ktoru nie je nutne odpovedat, iba sa nad nou zamysliet:

Nepovazujete za nutne ani sa zamysliet nad tym, ci vasa cinnost splna vsetky poziadavky zakonov a to aj tych, ktore by mohli POTENCIALNE na nu vplyvat? Myslim tym skutocne aspon sa zamysliet, ci to konanie neodporuje podla vasho laickeho nazoru nesuvisejucemu zakonu? Ja ako opatrny clovek by som si to minimalne OVERIL, ci nahodou skutocne sa taketo zakony na to nevztahuju. Viera je silna vec, ale nie je najsilnejsia :-)

[47] (Liška - Mail - WWW) 11.03.2008, 15:03:40 [X] [D]
[43]
že si huby rozbijou možná věděli sami (přece R.K. není žádný blb bez zkušeností a bez kontaktů na zkušené), ale měli odvahu a chuť se do něčeho pouštět, tak se pustili, no. To je snadné, říkat "takhle se to nedělá", když o tom kecáme tady, a ne u nich s nimi a pod svým jménem. To jediné považuju za slušné, proto to dělám. Teď. Zítra budu dělat kdovíco jiného :-))

[45]
Hezky umíš charakterizovat, co asi všichni vidíme; já jsem jak zjišťuju umírněnější v popisech i v názorech na "revolucionáře":). Pro mě "aktivistický spolek" [44] nebo revolucionář je jedna z variant osob, které se rozhodnou něco udělat (variant osob, které se nerozhodnou a nechají to být nebo se rozhodnou to nechat být, těch je víc); revolucionář není automaticky pro mě peiorativní. Ale že si zpravidla nabije hubu, to je asi pravda.
Ale nechci se už rozkecávat, zvlášť v pracovní době...

[48] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 11.03.2008, 16:00:34 [X] [D]
[47] Vidíš, Liško, jak jsme se hezky vrátili na úplný začátek. Píšeš: "aktivistický spolek" nebo revolucionář je jedna z variant osob, které se rozhodnou něco udělat

Pamatuješ na to, jak jsem v téže souvislosti citoval latinské rčení? To, jak jsi na něj reagovala slovy o nevolnosti? Já ho teď zopakuju a připojím i překlad, tak si prosím podrž žaludek:

"Quiquid agis, prudenter agas et respice finem", neboli "Cokoli děláš, dělej s rozvahou a ber v úvahu konečný cíl".

Aktivistický spolek nebo revolucionář se často rozhodnou "něco udělat", hned, teď, bez rozvahy a bez toho, aby si cíl stanovili - natož aby ho vzali v úvahu. Pak je jasné, že padají na ústa a leckdy si přitom ještě libují, jak rychle se věci hýbou... ;)

[49] (Liška - Mail - WWW) 11.03.2008, 16:22:43 [X] [D]
[48]
Na tohle si ani nevzpomínám - slovy o nevolnosti jsem myslím reagovala, když jsi vytáhl a šoupnul si sem a komentoval již smazaný cizí koment, který smazal jeho autor na svém blogu. Nebo tak nějak to bylo; ale nic zásadního, co bych si pamatovala několik měsíců. Nesejde mi na tom, jak je vidět podle chatrné paměti.

Já jsem přesvědčená, že například R.K. (a nazývám ho R.K. nebo celým jménem, ne žádnou přezdívkou, kterou by bylo nevhodné kvůli "ochraně osobních dat" s jeho jménem spojovat a profláknout) se rozhodnul s cílem a s rozvahou (ale s takovou, kterou možná někdo ve snaze o ryzí racionalitu už za rozvahu nepovažuje), věděl a uměl si dobře spočítat, že se toho hodně semele a nabalí se různí lidé a diskuse budou nekonečné. (Proto zřejmě tu diskusi na iProtest nechávají planět - aby nezabředli dokolečka dokola do dalších úrovní pitvání, kdo co komu kdy řekl a co je slušné a co už ne. Ale já s tím planěním nesouhlasím.) Se ho zeptej!
Nepadá na ústa.

[50] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 11.03.2008, 16:53:52 [X] [D]
[49] Aha, takže jsi nevolností reagovala vlastně na takový monitoring, kde jsem "upozornil na konkrétní příklad", kdy byly porušeny pravidla věcné diskuse, a "podložil jsem ho důkazy", ano? ;)

R.K. není nezkušený, a už vůbec není blb. Setkáváme se spolu několik let a nemyslím si to o něm (on o mně pravděpodobně ano, ale to je jiný příběh). Spíš bych řekl, že je na můj vkus poněkud ukvapenější v názorech, poněkud radikálnější v rozhodnutích a poněkud zbrklejší ve slovech.

Nemohu a nechci se dohadovat o tom, jestli na počátku iProtestu byly úvahy a rozvahy, nebyl jsem u toho. Z velkého množství základních pochybení (od tvrzení o porušování zákona v paragrafu, který se vztahuje na ČRo jako na celek po požadavky, k nimž nemá iProtest mandát) a taktických chyb (výhrůžky nespecifikovanými radikálními akcemi) však usuzuju, že zvítězilo nadšení a touha "něco dělat" nad rozvahou a snahou "něčeho dosáhnout".

[51] (Liška - Mail - WWW) 11.03.2008, 17:22:40 [X] [D]
[50]
Né, žádná "pravidla" jinde nebyla porušena. Jen mi přišlo neetické vyhrabat zpodzemě odpadky na cizím (!) dvorku a strčit si je doprostřed vlastního království a křepčit nad nimi. :)

R.K.- O.K.

[52] (Jiří Bureš - Mail - WWW) 11.03.2008, 20:53:26 [X] [D]
Myslím si, že se pomalu vytratila podstata všeho dění kolem iProtestu. A tou podstatou bylo (IMHO) hrůza, která nastala na ČRo po Novém roce. Co následovalo (jak na iProtestu, tak tady i jinde) začíná být trapné a místy nechutné (a to pravděpodobně včetně tohoto mého komentáře).

[53] (Petr Staníček - Mail ) 11.03.2008, 21:11:47 [X] [D]
[52] Budeš se divit, ale naprosto souhlasím. Mrzí - ne, štve - mě, že se ta podstata vytratila a snaha zlepšit vysílání RŽ vedle úplně jiných priorit zcela zapadla. Štve mě, že anonymní lidi vystupují a jednají zcela jako zástupci jakéhosi občanského sdružení, které ale odmítají založit; štve mě, že odmítají pochopit, že petice je něco, co se podepíše a někomu předá, a ne zakládací listina nějakého hnutí, a autor petice se automaticky nestává vůdcem jakési organizace; štve mě, kolik z nich neví, že se nemění pravidla uprostřed hry a ze zákonů že ze nevyzobává jen to, co se komu zrovna hodí...

[54] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 11.03.2008, 21:44:33 [X] [D]
[52] Jak píše [53], a k tomu jen dodám: "... takže je pochopitelné, že jakékoli rýpnutí do těchto věcí je trapné a místy nechutné." Když budeš rýpat do hlíny, budeš hlínou cítit...

Jen podotknu, že podstata možná byla ušlechtilá, ale realizace od samého počátku zoufalá: Argumenty postavené na vodě, ultimativní požadavky bez jakéhokoli právního nároku, výhrůžky, ... Následovala bojová rétorika, odmítání věcné kritiky coby "provokací protistrany", radikalizace...

Kde v tom, Jiří, chceš hledat tu podstatu? Ta zachroptěla při sloučení Provolání a Petice a definitivně zahynula s první tiskovou zprávou. Bohužel.

[55] (Martin ) 30.03.2008, 19:45:19 [X] [D]
Ti, kteří jsou na iProtest, jsou velmi nebezpeční, a na fotkách se radují, jsou povrchní a nejsou tak tolik významní. Jsou to namýšlenci!